Faith Martinez-Smith, Water-Energy Nexus & Environmental Education Professional