Bader Al Abri, Watet Technology Student at Sultan Qaboos University

Water Technonlogy Student, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman.